A- A A+

Wnioski i pomysły na rzecz bardziej aktywnego uczestnictwa demokratycznego obywateli Unii Europejskiej we współkształtowaniu jej polityk, zebrane w trakcie Międzynarodowego Forum Obywatelskiego, zostaną zebrane w zbiór rekomendacji (w formie publikacji/ apelu/ listu otwartego itp.).

Kolejny etap to przekazanie tych rekomendacji właściwym krajowym i europejskim instytucjom i organizacjom, które będą mogły zrobić z nich użytek: By działać lepiej, sprawniej, bardziej przejrzyście, bardziej otwarcie zapraszając do współpracy wszystkich zainteresowanych. Tutaj również poprosimy Cię o Twoje pomysły – do kogo jeszcze takie Rekomendacje powinny trafić.

Rekomendacje te zostaną także opublikowane na tej stronie i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będziemy też o nich szeroko informować.

Jeżeli chodzi o instytucjonalnych adresatów wniosków z badań i debat prowadzonych w ramach “Let’s get active!...”, na ten moment – nasze plany co do adresatów obejmują: Parlament Europejski, Komisję Europejską, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejską Agencję Praw Podstawowych.

Chcemy tę listę poszerzyć. 

Gdzie jeszcze, Twoim zdaniem, powinny trafić rekomendacje dotyczące aktywnego angażowania mieszkańców UE w kształtowanie jej polityk? Liczymy na Twoje pomysły!

REKOMENDACJE DLA BARDZIEJ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
OBYWATELI I OBYWATELEK UNII EUROPEJSKIEJ