A- A A+

Cele tego etapu to podsumowanie i przedyskutowanie rezultatów otwartego badania on-line, także – pogrupowanie jego rezultatów w główne kategorie tematyczne. Na tej podstawie wypracowane zostaną cztery narodowe rekomendacje dla zmniejszenia przeszkód dla aktywnego zaangażowania i wprowadzenia zachęt dla stania się aktywnym obywatelem. Spośród uczestników i uczestniczek badań
on-line, zostanie wylosowanych 30 osób, które zostaną zaproszone do udziału w Krajowych Forach Obywatelskich, w każdym z krajów uczestniczących. Czy chciałbyś/ chciałabyś otrzymać takie zaproszenie? Jeśli tak – po wypełnieniu kwestionariusza zostaw nam proszę swoje imię i adres e-mail. To właśnie Ciebie możemy wylosować!

Krajowe Fora Obywatelskie zostaną zorganizowane w: Bielsku-Białej (Polska), Nikozji (Cypr), Iasi (Rumunia) i Jesi (Włochy). 

Prezentacje z Forum "Kreatywnie o Europie", 9 czerwca 2015
* Podsumowanie otwartych badań on-line na dzień 08.06.2015r.
* Narzędzia demokracji bezpośredniej na poziomie Unii Europejskiej

Krajowe rekomendacje dla zmniejszenia przeszkód dla aktywnego uczestnictwa oraz wprowadzenia zachęt dla stania się aktywnym obywatelem/obywatelką