A- A A+

Naszym celem jest poznanie przyczyn leżących u podstaw nie uczestniczenia w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chcemy też sprawdzić, jakie potencjalne zachęty mogłyby zwiększyć poziom uczestnictwa obywateli UE w kształtowaniu jej polityk. Dlatego też celem kampanii informacyjnej jest dotarcie z informacją o możliwości wzięcia udziału w planowanych badaniach on-line do jak najszerszej grupy odbiorców. Będziemy korzystać m.in. z sieci kontaktów zaangażowanych w „Let’s get active!...” organizacji – tak, by zaangażować do podzielenia się swoimi opiniami jak najwięcej osób z jak najbardziej różnorodnych środowisk.

My sami uważamy, że angażowanie się, wywieranie wpływu na wspólną rzeczywistość,  jest ważne. Szczególnie istotne jest dla nas przekonanie do wyrażenia swojej opinii szczególnie tych z Was, którzy do tej pory nie interesowaliście się tym tematem, nie angażowaliście się w debatę, wymianę informacji i opinii dotyczących aktywnego uczestnictwa we współkształtowaniu polityk Unii Europejskiej.

Jakie jest Twoje zdanie? Jak moglibyśmy Ciebie zachęcić do wyrażenia Twojej opinii? Będziemy wdzięczni za podpowiedzi!

 

Informacje prasowe:
Pytamy „dlaczego?” – międzynarodowe badania nad aktywnością obywatelską kierowane przez bielsko-bialską organizację (28-05-2015)
Co udało się odkryć na temat aktywności demokratycznej Polek i Polaków? (03-12-2015)

 

Publikacje:

Zakończyły się międzynarodowe otwarte badania nad aktywnością obywatelską. Co dalej? (30-06-2015)

Polaków demokracja aktywna (?) Daj znać, jakie jest Twoje zdanie! (23-06-2015)
Bielsko-Biała. Warsztaty "Jak zwiększyć aktywność obywatelską Polek i Polaków?" (19-05-2015)
Europejski Tydzień Młodzieży - jEsTeM aktywny? [Relacja] (08-05-2015)

Czy chcesz mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji w sprawach publicznych? (08-04-2015)

Unia tak. Aktywnie - niekoniecznie (26-03-2015)

Co udało się odkryć na temat aktywności demokratycznej Polek i Polaków? (27-12-2015)

Rekomendacje dla bardziej aktywnego uczestnictwa mieszkańców Unii Europejskiej w demokracji (20-01-2016)
 

PIGUŁKI WIEDZY
Co to jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?
Co to jest Petycja do Parlamentu Europejskiego?
Co to jest skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich?