A- A A+

REKOMENDACJE DLA BARDZIEJ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
OBYWATELI I OBYWATELEK UNII EUROPEJSKIEJ

W oparciu o rezultaty trwających rok międzynarodowych badań i konsultacji, włączających ponad 850 bezpośrednich uczestników i uczestniczek oraz 160 000 pośrednich odbiorców z całej Europy, rekomendacje dla bardziej aktywnego uczestnictwa demokratycznego obywateli i obywatelek Unii Europejskiej brzmią następująco:

1)      Umożliwienie działań, które wzmocnią związek pomiędzy inteligencja społeczną a aktywnością obywatelską.

2)      Koncentracja na stworzeniu centrów dla szkolenia liderów społeczeństwa obywatelskiego, odpowiadając w ten sposób na zgłaszaną przez ludzi potrzebę by być bardziej (i lepiej) informowani w temacie zaangażowania obywatelskiego.

3)      Uczynienie procesu decyzyjnego, dotyczącego spraw publicznych, bardziej transparentnym, poprzez ujawnienie stanowisk i źródeł finansowania lobbystów.

4)      Promowanie niezależnego myślenia i ograniczenie propagandy medialnej przez promowanie idei transmisji na żywo (TV, sieć) dyskusji parlamentarnych.

5)      Wzmocnienie i wsparcie niezależnych mediów.

6)      Wzmocnienie znaczenia organizacji pozarządowych, a poprzez to, włączenie ich do procesu rządzenia...

Pełny list Rekomendacji, w języku polskim, przeczytasz TUTAJ

W oparciu o rezultaty rocznej, międzynarodowej współpracy, badań międzynarodowych i konsultacji, włączających 850 bezpośrednich uczestników i uczestniczek wydarzeń oraz ponad 160 000 adresatów pośrednich z całej Europy, opracowaliśmy Rekomendacje dla bardziej aktywnego zaangażowania demokratycznego mieszkańców i mieszkanek Europy. Z w.w. Rekomendacjami można się zapoznać TUTAJ.

Rekomendacje zostały wysłane do następujących Instytucji Europejskich:
- Do Europejskiej Rzeczniczki Praw Obywatelskich, Pani Emily O'Reilly
- Do Przewodniczącej Komisji Perycji Parlamentu Europejskiego, Pani Cecilii Wikstrӧm
- Do Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Pana Claude'a Moraesa
- Do Prezydenta Parlamentu Europejskiego, Pana Martina Schulza
- Do Prezydenta Rady Europejskiej, Pana Donalda Tuska
- Do Dyrektora Europesjkiej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Pana Michaela O'Flaherty

Rekomendacje zostaną również rozesłane do krajowych (narodowych) instytucji i organizacji w czterech krajach partnerstwa projektowego oraz będą upowszechniane wśród szerokiej publiczności.